Media

Kratko uputstvo za korišćenje

  • Za otvaranje i pregledanje prikazanih video prezentacija načelno se mogu koristiti bilo koji poznatiji Web pretraživači.
  • U slučaju tehnićkih teškoća pokušajte neki drugi poznati pretraživač. (Organizatori su do sada imali dobro iskustvo sa Google Chrome.)
  • Da bi ste otvorili izabranu prezenaciju kliknite na naslov video prezentacije koja Vas interesuje. Da bi ste započeli raprodukiciju, kliknite na strelicu. Kada je video ekran aktivan, ali ton nije dovoljno glasan, podesite komandu zvuka u donjem desnom uglu ekrana. Ako je potrebno,podesite i kontrolu zvuka Vašeg računara.
  • Da bi ste privremeno zaustavili reprodukciju, kliknite na aktivan video ekran. Ako želite da prekinete video prezentaciju, ponovo kliknite na naslov video prezentacije.

Telfor 2016


Intervjui


ŠtandoviTelfor 2015