DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE – DT, BEOGRAD,
ETF - Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu,
IEEE Serbia & Montenegro COM SOC CHAPTER


organizovali su i održali

24. telekomunikacioni forum
TELFOR 2016

22. i 23. novembra 2016. godine
u SAVA centru u Beogradu, Srbija

TELFOR JE MEĐUNARODNA REGIONALNA
IEEE #39555 NAUČNA KONFERENCIJA IZ OBLASTI
TELEKOMUNIKACIJA I INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA


TELFOR podržavaju:

"TELEKOM SRBIJA", IEEE Region 8, VLATACOM, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije, IEEE Serbia and Montenegro Section, PTT “Srbija” i drugi donatori.


GLAVNI REZULTATI NAUČNE KONFERENCIJE TELFOR 2016

 • 299 registrovanih i podnetih radova sa autorima iz 39 zemalja;
 • Oko 56% radova sa kontakt autorima koji su izvan Srbije;
 • 58 radova odbijeno i/ili povučeno, a 241 rad je prihvaćen (odnos 24 %);
 • 729 autora i koautora, 30 govornika i predavača, ukupno preko 1500 posetilaca i učesnika.
 • Tri plenarne prezentacije po pozivu na Svečanom otvaranju;
 • 11 naučnih sekcija sa 35 regularnih sesija i dve studentske sesije;
 • 1 specijalna sesija po pozivu;
 • 15 specialnih, tehničkih, informacionih ili komercijalnih sesija kompanija i institucija;
 • Specijalna izložba PTT muzeja "Nikola Tesla i telekomunikacije";
 • Izložba TELFOR-a;
 • Tradicionalni seminar IEEE Regiona 8 za studente i mlade inženjere;
 • Tutorijal iz oblasti softverskog inženjerstva;
 • 8-11 paralelnih događaja svakog dana pre i popodne;
 • Oko 180 članova DT/TELFOR odbora i tehničke podrške;
 • 186 aktivnih recenzenata;
 • Samo 3,7% neopravdano neodržanih prezentacija prihvaćenih radova;
 • Svi autori/koautori konačno prihvaćenih radova platili su minimalno po jednu kotizaciju;
 • Dolazak i učešće su bili slobodni za sve posetioce bez radova;
 • Svi autori/koautori i svi registrovani posetioci dobili su odgovarajući korisnički komplet (štampani program, CD zbornik radova, promotivni materijali, suveniri i drugo);
 • Svi konačno prihvaćeni radovi publikovabni su u IEEE XPLORE digitalnoj biblioteci;
 • Dodeljeno više nagrada za najbolje radove na TELFOR konferenciji;
 • Open Access naučni časopis TELFOR Journal već osam godina publikuje izabrane radove sa TELFOR konferencija, sa proširenim i poboljšanim rezultatima;
 • U saradnji i paralelno sa TELFOR-om 2016 održan je NEUREL 2016 simpozijum;
 • U saradnji i paralelno sa TELFOR-om 2016 održana je II RSNOG 2016 Internet konferencija;
 • Svečano otvaranje i ceo tok TELFOR-a prenošen je "on line" na Internetu za više stotina zainteresovanih posmatrača.

Belgrade

Oracle